Design visie

Uw visie op het bedrijf en haar producten vormen de uitgangspunten voor een gedegen ontwerpproces. Deze visie geeft u zicht op de beoogde doelen en bepaalt de strategie om die doelen te bereiken. GESIGN helpt u om deze visie te vertalen naar een product ontwikkelingsvisie doormiddel van workshops, brainstormsessies, marktanalyses en kennis van de nieuwste trends en technologieën. Een boeiend proces. 

Product design

Tijdens het ontwerpproces is het van belang om zowel aandacht te besteden aan het uiterlijk van het product als de techniek die er achter zit. Dit resulteert in een functioneel en dus maakbaar design dat binnen de kostprijs blijft. Om tot een gedegen en passend design te komen worden de volgende fases doorlopen:

Analysefase

Ontwerpen begint met het analyseren en observeren van het beoogde product en van uw bedrijf. Een grondige productanalyse en analyse van de huidige collectie producten ligt hieraan ten grondslag. Altijd rekening houdend met de huidige marktpositie. De benodigde data (markt­onderzoek, functie- en montage analyse) worden verzameld ten behoeve van het opstellen van het programma van eisen.

Ideeënfase

Met voldoende kennis op zak start het creatieve proces: het genereren van nieuwe ideeën. Verschillende invalshoeken worden belicht en al schetsend worden diverse scenario’s op papier gezet. Kenmerkend voor deze fase zijn de out of the box manier van denken. Ik daag u graag uit om op een andere manier naar uw producten) te kijken.

Conceptfase

Samen filteren wij uit diverse ideeën een aantal concepten. Vervolgens worden in SolidWorks de eerste 3D tekeningen gemaakt. De concepten krijgen vorm en samen met een team van engineers wordt in dit stadium al vooruit gekeken naar de maakbaarheid van het product. Met behulp van renderingen krijgt u al een realistisch beeld van het concept.  

Definitieve ontwerpfase

In de slotfase wordt het gekozen concept gedetailleerd uitgetekend. Belangrijke elementen binnen het ontwerp worden in kaart gebracht.  Door jarenlange ervaring in 3D surface- modeling, behoort het tekenen van complexe vormen tot mijn specialisatie. Het resultaat: een geavanceerd ontwerp met aandacht voor detail.

Engineering support

Het werken met een groot scale an materialen en productietechnieken vergt expertise. Samen met de klant wil ik technisch het maximaal haalbare uit een ontwerp halen. Het verzorgen van een prototype maakt deel uit van het volledige traject.